Privacyverklaring

PreWare IT B.V. (hierna te noemen: Preware) is eigenaar van de website www.PRETECT.nl waarmee privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres of telefoonnummer wanneer je het contactformulier invult. Preware vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Preware is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van het contactformulier op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
Uitvoeren opdracht

Wanneer je bij ons een opdracht plaatst, maken wij bij de uitvoering daarvan gebruik van je persoonsgegevens.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 oktober 2017. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

Cookies

Voor het gebruik van cookies op deze website verwijzen we naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan onze website staan vermeld of via het contactformulier op deze website.

PRETECT App

Bent u of uw bedrijf afnemer van de PRETECT applicatie en gebruikt u de PRETECT app dan gelden voor het gebruik van de app de volgende aanvullende privacy maatregelen.

Toegang tot camera / fotobibliotheek

Om de rapportages die u maakt met de app te kunnen voorzien van 1 of meerdere foto’s en/of bestanden zal de app u vragen om toestemming om de camera/fotobibliotheek te mogen gebruiken. Geeft u toestemming dan zullen alleen de door u gekoppelde foto’s worden verstuurd met de rapportage. Indien u de toestemming weigert dan kan een rapportage niet worden verrijkt met een foto. U kunt nog steeds wel een rapportage insturen.

Toegang tot locatiegegevens

Om de rapportages die u maakt met de app te kunnen voorzien van GPS coördinaten zal de app u vragen om toestemming locatiegegevens te kunnen gebruiken. Geeft u toestemming dan zal de rapportage worden verrijkt met locatieinformatie, anders niet. Ook zonder toestemming kunt u nog steeds een rapportage insturen.

Overig
 • We gebruiken in de app geen cookies.
 • In de app liggen de volgende persoonsgegevens vast: Gebruikersnaam en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de rapportages aan een persoon te kunnen koppelen.
 • Authenticatie met de app is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers.
 • De communicatie van PRETECT backoffice naar de app en andersom is beveiligd via HTTPS.
 • Er worden ook gegevens van de mobiele telefoon en een IP adres uitgewisseld met de PRETECT backoffice, om bij te houden welke apparaten toegang hebben via de app.
 • Het is verplicht een 5-cijferige code in te stellen om de app te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.