Privacyverklaring: PRETECT App

PreWare IT B.V. (hierna te noemen: Preware) is eigenaar van de PRETECT App (hierna te noemen: app) welke onderdeel is van de PRETECT backoffice (hierna te noemen: backoffice).

Opslag gegevens

De app kan alleen worden gebruikt door geregistreerde gebruikers van een PRETECT omgeving.

Met de app kunnen verschillende (al dan niet privacy gevoelige) gegevens uit de backoffice worden ingezien, aangemaakt, gewijzigd, of worden verwijderd.

De (privacy gevoelige) gegevens worden wel met de app verwerkt, maar worden niet opgeslagen op het apparaat waarop de app is geinstalleerd. Om de gegevens in te zien of aan te passen moet altijd eerst een actieve verbinding met de backoffice tot stand zijn gebracht. Dit kan alleen door via de app in te loggen in de backoffice.

De (privacy gevoelige) gegevens die de app wel bewaart zonder verbinding met de backoffice zijn:

  • De login gegevens van de geregistreerde gebruiker.
  • De url naar de PRETECT backoffice.
  • Een door de gebruiker gekozen 5 cijferige pincode.
Deze gegevens zijn nodig voor het totstand brengen van de verbinding met de backoffice en het authenticeren van de gebruiker.

Verbinding

De verbinding tussen de app en de backoffice is een veilig versleutelde (HTTPS) verbinding.

Toestemming: camera / foto's

Om gebruik te maken van camera en foto functionaliteit zal de app u hiervoor eerst om toestemming vragen.

Toestemming: GPS

Om gebruik te maken van GPS functionaliteit zal de app u hiervoor eerst om toestemming vragen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.