PRETECT Controle

Onder het motto Voorkomen is beter dan genezen, dragen periodieke controles bij aan de kwaliteit van de veiligheid. Met PRETECT Controle stelt u zelf uw eigen controlelijsten samen die u vervolgens kunt inplannen over de perioden die u nodig acht. De Security manager kan de resultaten monitoren en er kunnen acties uitgezet worden voor verbeterpunten.

Plan, do, check, act

Met PRETECT Controle wordt de kwaliteitsfactor toegevoegd aan uw werkproces. Hiermee ondersteunt u de werkzaamheden volgens de kwaliteitscirkel PLAN-DO-CHECK-ACT. Elke controlelijst is geheel flexibel samen te stellen, in te plannen en bevat acties en workflow. Samen met de managementinformatie biedt het een krachtige tool voor kwaliteitsverbetering.

Flexibel samen te stellen

De kracht van PRETECT Controle ligt in de flexibiliteit. Elke organisatie heeft zijn eigen werkwijze en daarom kunnen controles naar eigen inzicht samengesteld worden. U bepaalt wat er gecontroleerd wordt, wanneer en waar. Als u bijvoorbeeld periodiek uw camera's wilt controleren kunt u aangeven welke camera's in de controlelijst opgenomen moeten worden en welke controlepunten er uitgevoerd moeten worden. U kunt dit inplannen over meerdere perioden en meerdere locaties. Bijvoorbeeld voor drie locaties, elke week op dinsdag en donderdag voor de komende drie maanden. De statistieken van de controles worden bijgehouden. Hoeveel controles zijn er uitgevoerd, hoeveel hadden er een afwijking, welke acties zijn er uitgezet, wat zijn de waarden over een langere tijd? Bij de afhandeling van de controles kan men de juiste personen betrekken, maatregelen uitzetten en het resultaat monitoren. Informatie uit dit proces wordt meegenomen in de statistieken en wordt getoond in het dashboard.

Voor wie?

Zowel voor de Security manager als de beveiligingsbeambte is PRETECT Controle een hulpmiddel om de werkzaamheden te ondersteunen. Er zijn geen ad hoc controles of taken meer. Deze worden gepland via de module en komen op het juiste moment in de dienst van de beambte naar boven. De beveiliger heeft duidelijk in beeld wanneer en wat er uitgevoerd moet worden. De Security manager heeft een hulpmiddel waarmee hij de kwaliteit van zijn veiligheidsorganisatie op vele punten kan borgen.

Welke functionaliteit heeft PRETECT Controle?

Controles zelf samenstellen
Periodieke controles plannen
Controle-flow in orde / niet in orde
Acties n.a.v. controles
Controles goedkeuren
Controles voor-invullen
Controles steekproefsgewijs uitvoeren
Controle procedures koppelen
Controlerapport
Bijlagen (documenten, foto’s)
Audittrail
Monitoring voortgang
Monitoring in orde / Niet in orde
Periodieke rapportage
Toepassen KPI’s
Managementinformatie

Terug naar het overzicht PRETECT Security.

Organisaties die gebruik maken van PRETECT


Logo Gemeente Amsterdam Logo Gemeente Utrecht Logo Provincie Zuid Holland Logo Rijkstoverheid Logo Teylingereind Logo Erasmus Universiteit Rotterdam Logo VU Logo Rijksmuseum van Oudheden Logo Rabobank Logo PostNL Logo Efteling Logo Uniper Logo Spie Logo Parnassia Groep Logo Haga Ziekenhuis Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix Logo Sein Logo Koningklijke Joh. Enschede Logo Idemia Logo Proseco Global Security Heineken

Werken in de cloud


PRETECT kan intern in uw organisatie geïnstalleerd worden, maar kan ook als cloudapplicatie worden gebruikt. De cloudapplicatie (PRETECT SaaS) heeft het voordeel dat u geen IT-beheer en geen IT-beheerkosten heeft. Altijd bereikbaar, veilig en gemakkelijk te starten via een eigen Virtual Private Server (VPS).

Software as a Service


SaaS staat voor Software as a Service. SaaS producten zijn oplossingen in de cloud. U neemt het gebruik af als een service met een maandabonnement. Dit betekent:

  • Geen investering
  • Gemakkelijk beginnen
  • Gemakkelijk uit te breiden
  • Gemakkelijk stoppen (geen risico)
  • Geen interne IT kosten
  • Geen IT beheer kosten
  • All-in prijs per maand

Het maakt de SaaS oplossing laagdrempelig en eenvoudig om te proberen!

Virtual Private Server


Het plaatsen van uw informatie in de cloud vraagt vanzelfsprekend aandacht voor de veiligheid van deze informatie. Wij bieden daarom onze klanten aan om te werken met een VPS (Virtual Private Server). Hiermee heeft u een eigen omgeving op het internet die beveiligd kan worden met een firewall. Zo krijgen alleen de IP-adressen die u wenst toegang tot de applicatie.